ENGLISH
아이디 비밀번호
회원가입 :
고객센터
  
       

     
전체카테고리 최신악보 인기악보 드럼동영상 악보요청
무료포인트    
악보집    드럼몰     선생님 등록 
About You

  About You[드럼악보]
  [Verse 1: Matty Healy] I know a place It`s somewhere I go when I nee  
   앨범명  Being Funny In A Foreign Language
   아티스트  The 1975
   발매연월  2022년 10월
   악보 구분    드럼+가사
   악보 종류    TYPE A   ?
   악보 등급    step3
   노래속도     96
   악보 페이지수    4 page
   판매가격 2,000
   포인트  총 0 점
   SNS 등록    페이스북 트위터    샘플듣기        

바로 구매하기     상품목록보기